Rehabilitacja ruchowa w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych prowadzona jest indywidualnie i grupowo.

W ramach zajęć proponujemy kinezyterapię, gimnastykę leczniczą i fizjoterapię skierowaną na poprawę funkcjonowania naszych podopiecznych – osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

Opracowujemy programy usprawniania w oparciu o zalecenia lekarskie.

Śledzimy rozwój podopiecznego poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowujemy programy do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych.

Zajęcia indywidualne:

- kinezyterapia,

- SET ( koncepcja pasów i podwieszek TERAPI MASTER)

- gimnastyka lecznicza,

- zajęcia wykorzystujące neurofizjologiczne podstawy procesów integracji

sensorycznej ( elementy metody SI)

- elementy metody Bobath,

- „BRAIN GYM”Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

- fizjoterapia – masaż leczniczy i klasyczny,

- masaż Shantala,

- poizometryczna relaksacja mięśni

Zajęcia grupowe:

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

- zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego (SDM) Weroniki

Sherborne,

- Program Aktywności M. Ch. Knill,

- relaksacja,

- zajęcia rekreacyjne,

Bierzemy czynny udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Współpracujemy z firmami zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

UDZIELAMY RODZICOM SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZÓWEK CO DO METOD I TECHNIK PIELĘGNACJI, OPIEKI, STYMULACJI ROZWOJU I USPRAWNIANIA LECZNICZEGO W DOMU.